AGENDA

24 september 2020 Uitspraak gemeenteraad: De geplande sluiting per 1 januari 2021 is uitgesteld tot 1 juli 2021. In deze tussenliggende maanden wordt een toekomstbestendig, duurzaam en uitvoerbaar exploitatieplan gemaakt.

5 november 2020 Werkgroep Zwembad Bolsward: werkafspraken

3 december 2020 Werkgroep Zwembad Bolsward: Eerste voortgangsmoment proces

1 februari 2021 Werkgroep Zwembad Bolsward: Tweede voortgangsmoment proces

29 april 2021 Besluit over toekomst van zwembad Vitaloo in Bolsward