WIE ZIJN WE

v.l.n.r. Jacqueline Brouwer, René Tiesma, Astrid Bangma, Tineke Breeuwsma,
Dirk Jan de Rouwe, Sjoerd IJdema en Tineke De Rijke

In september 2020 besloot de gemeenteraad een werkgroep in te stellen die de komende maanden de tijd krijgt om voor zwembad Vitaloo in Bolsward een toekomstbestendig, duurzaam en uitvoerbaar exploitatieplan te maken.

Wie zitten er in de werkgroep? Vanuit Bolsward zijn dat: Jacqueline Brouwer (Vereniging Ondernemend Bolsward), Astrid Bangma (namens de medewerkers zwembad), Tineke Breeuwsma en Tineke de Rijke (Ons Zwembad), René Tiesma (Sporthart), Sjoerd IJdema (Platform Bolsward) en Dirk Jan de Rouwe (Parkmanagement Bolsward) Vanuit de gemeenteraad meldden zich zeven leden om mee te denken: Jikke Ruiter (FNP), Lianne vd Wal (VVD), Harmen de Wind (De Wind), Pieter K. de Vries (CDA), Marianne Poelman (PvdA), Rinske Poiesz (PoieszZijlstra) en Rowdy van der Veen (Groenlinks en D66).

Wat gaat deze werkgroep precies doen? We maken een plan hoe het zwembad open kan blijven. Daarbij kijken we naar kosten, duurzaamheid, nieuwe mogelijkheden voor inkomsten, toekomstbestendigheid en hoe we daar, als Bolswarder mienskip voor kunnen zorgen. De raadsleden bemoeien zich niet met de inhoud van het plan. Die zijn vooral sparringpartner en bewaken de randvoorwaarden.

Wanneer horen we weer van jullie? Het besluit over de toekomst van Vitaloo staat gepland voor de raadsvergadering van 29 april 2021. Tot dit die tijd kunnen jullie ons volgen via deze site of facebook.

Wil je contact met ons opnemen? info@zwembadbolsward.nl

Je kunt ons ook volgen op facebook https://www.facebook.com/pages/category/Sports/Ons-Zwembad-Vitaloo-Bolsward-536857563457974/