WORD VRIEND!

WIL JIJ ONZE VRIEND WORDEN?


Draag jij ons zwembad een warm hart toe? Met een bijdrage van 12,50 of 25,00 euro per jaar word jij onze beste vriend. Samen met jou bouwen we aan de toekomst van ons zwembad.

Ja, ik word vriend

E-mail adres
Woonplaats
Hierbij machtig ik Stichting Ons Zwembad om jaarlijks tot wederopzegging het geseecteerde incassobedrag van mijn rekening te incasseren.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor mailings gerelateerd aan uw vriendschap met het zwembad. Stichting Ons Zwembad draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.